top of page
Group therapy

ODKRYWANIE ROLI ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNEJ W WYDAJNOŚCI DEMOKRATYCZNEJ
(ORZA-WD)

Organizacje rządowe i non-profit w pandemii

To ponadnarodowe partnerstwo w ramach projektu badawczego składa się z czterech głównych badaczy z czterech uczestniczących krajów uczestniczących w T-AP, po obu stronach Atlantyku. Są to Thomas Bryer (główny PI) z Uniwersytetu Centralnej Florydy w Stanach Zjednoczonych; Mebs Kanji z Uniwersytetu Concordia, Quebec, Kanada; Victoria Foster z Uniwersytetu Edge Hill w Wielkiej Brytanii; oraz Piotr Modzelewski z Uniwersytetu Warszawskiego.

O projekcie

Badanie w unikalny sposób integruje teorie organizacyjne, socjologiczne i demokratyczne, aby analizować i przedstawiać zalecenia dotyczące praktyk, które poprawiają zdolności adaptacyjne, legitymację demokratyczną, a ostatecznie większe uczestnictwo w zdrowiu publicznym i wyniki dla różnorodnych społeczeństw w wyjątkowych społeczeństwach. Obejmuje zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki zdolności organizacyjnych w ramach jednego badania i rozszerza uwagę zewnętrzną o elementy demokratyczne, które dotychczas nie były bezpośrednio badane w ramach badań nad zdolnościami adaptacyjnymi. Pogłębia także teorię i praktykę zarządzania opartego na współpracy poprzez badanie dynamicznych praktyk współpracy w czasie kryzysu. Odpowiadając na cztery pytania badawcze, które łączą dyscypliny administracji publicznej, nauk o organizacji, nauk politycznych, nauk ekonomicznych i nauk społecznych, w ramach projektu powstaną prace naukowe wyniki, a także ustanowić ramy dla trwałej społeczności praktyków dla organizacji rządowych i organizacji non-profit w obrębie krajów i pomiędzy nimi, aby zwiększyć zdolność adaptacyjną do przyszłych kryzysów zdrowia publicznego i innych kryzysów.

Posty na blogu

Skontaktuj się z nami

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page