top of page

Nasz zespół

To międzynarodowe partnerstwo w zakresie projektów badawczych obejmuje czterech głównych badaczy z czterech uczestniczących krajów uczestniczących w projekcie T-AP z obu stron Atlantyku.

 

Thomas Bryer, Uniwersytet Centralnej Florydy, Stany Zjednoczone

Victoria Foster, Uniwersytet Edge Hill, Wielka Brytania

Mebs Kanji, Uniwersytet Concordia, Kanada

Piotr Modzelewski, Uniwersytet Warszawski, Polska

Przewiń w dół lub kliknij flagę kraju, aby dowiedzieć się więcej o członkach zespołu z każdego kraju.

 

Partnerstwo Transatlantyckie - Informacje o zespole - Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Thomas Bryer

Dr Thomas Bryer

Ołów Pgłówny badacz

Uniwersytet Centralnej Florydy

Prof. Bryer jest kierownikiem zespołu zajmującego się tym projektem i głównym badaczem na Stany Zjednoczone.

 

Jego badania i nauczanie skupiają się na uczestnictwie obywateli i wspólnym zarządzaniu, w końcu pytając: jak możemy zaprojektować instytucje, aby umożliwić silniejszym, bardziej zdrowym obywatelom społecznościom? Od 2007 roku pracuje na Uniwersytecie Centralnej Florydy, po ukończeniu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Południowej Kalifornii.

 

Opublikował osiem książek, w tym Słabe uczestnictwo: Walka z wojną z ubóstwem i zubożałym obywatelstwem, Obywatelstwo i etyka, Podręcznik teorii administracji publicznej i zarządzania oraz Promowanie zdrowia obywatelskiego poprzez partnerstwa ze społecznościami uniwersyteckimi.

 

Był stypendystą Fulbrighta na Litwie iw Rosji, a także współpracuje z uniwersytetami w Wielkiej Brytanii, Litwie i RPA.

Skontaktuj się z dr Bryer

Sofia Prysmakova

Dr Sofia Prysmakowa

Współgłówny badacz

Kennesaw State University

Dr Sofia Prysmakova jest współkierownikiem badacza w Stanach Zjednoczonych.

 

Jest adiunktem na Uniwersytecie Stanowym Kennesaw, niedaleko Atlanty w stanie Georgia.

 

Jej badania koncentrują się na zarządzaniu współpracą i responsywności. Uzyskała tytuł doktora na University of Central Florida w 2019 roku.

US
UK
Partnerstwo Transatlantyckie - Informacje o zespole - Wielka Brytania

Zjednoczone Królestwo

Victoria Foster

Dr Victoria Foster

Główny śledczy

Uniwersytet Edge Hill

Dr Foster jest głównym badaczem w Wielkiej Brytanii.

 

Jest starszym specjalistą ds. zaangażowania zewnętrznego na Uniwersytecie Edge Hill i pełni funkcję kluczowego lidera i doradcy w zakresie włączania działań związanych z zaangażowaniem zewnętrznym, wymianą wiedzy i tworzeniem wartości do działalności badawczej uniwersytetu. Victoria jest także dyrektorką Centrum Odpowiedzialności Społecznej (CSR), międzywydziałowej inicjatywy badawczej i wymiany wiedzy na Uniwersytecie Edge Hill, której celem jest tworzenie możliwości współpracy międzysektorowej oraz modelowanie i dzielenie się dobrymi praktykami. Victoria szczególnie interesuje się metodologiami opartymi na sztuce, których podstawą jest epistemologia feministyczna, a jej książka pt. Collaborative Arts-based Research for Social Justice dostarcza uzasadnienia dla stosowania tego podejścia w społecznościach.


Victoria była laureatką nagrody ESRC CASE za badania doktoranckie oraz stypendium podoktorskiego ESRC. Pracowała przy badaniach na dużą skalę finansowanych przez NIHR, a także przy szerokiej gamie mniejszych projektów. Obecnie jest współbadaczem w rocznym projekcie finansowanym przez AHRC „Rozwój sztuki w społecznościach aktywnych i kreatywnych: przepisywanie społeczne, zrównoważone planowanie strategiczne i przełamanie barier między sektorami w North Lanarkshire”. Ten wspólny projekt wymiany wiedzy jest prowadzony przez dr Marisę de Andrade z Uniwersytetu w Edynburgu i angażuje ośmiu lokalnych, regionalnych i krajowych partnerów wielosektorowych w opracowywanie wspólnej strategii artystycznej dla regionu.


Victoria jest profesorem wizytującym w ramach stypendiów zaangażowanych w społeczność na Uniwersytecie Central Florida Downtown.

Skontaktuj się z doktorem Fosterem

Jo Crotty

Dr Jo Crotty
Współgłówny badacz
Uniwersytet Edge Hill

Jo jest profesorem zarządzania i dyrektorem ds. wymiany wiedzy oraz Instytutu Odpowiedzialności Społecznej na Uniwersytecie Edge Hill, przy czym ten ostatni pełni role ogólnouczelniane, przyczyniając się do doskonałości w badaniach i wymianie wiedzy.​

Zainteresowania badawcze Jo obejmują rozwój społeczeństwa obywatelskiego, społeczną odpowiedzialność biznesu, zarządzanie środowiskiem i relacje państwo-społeczeństwo-biznes, głównie w krajach byłego Związku Radzieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem Rosji i Ukrainy.​

Jo opublikowała około 70 artykułów w czasopismach, materiałów konferencyjnych i rozdziałów książek, w tym British Journal of Management, Sociology, Non-profit i Voluntary Sector Quarterly oraz Organisation Studies. Wygłaszała także referaty na konferencjach międzynarodowych, w tym na dorocznym spotkaniu Academy of Management i British Academy of Management, gdzie była nominowana i zdobywała nagrody.

​Otrzymała fundusze na badania od ESRC, gdzie jest częścią kolegium przeglądowego, oraz Akademii Brytyjskiej. Jest także członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma „Corporate Social Responsibility and Environmental Management”.

Jacob Obodai

Dr Jacob Obodai

Post-Doc

Dr Jacob Obodai szeroko interesuje się wyzwaniami na styku rozwoju i środowiska w wielu skalach. Lubi prowadzić wielo- i interdyscyplinarne badania oraz wykorzystywać metodologie ilościowe, jakościowe i teledetekcji/GIS do dostarczania praktycznych rozwiązań. Jego badania skupiają się szeroko na bezpieczeństwie żywnościowym, zarządzaniu zasobami naturalnymi, dynamice użytkowania gruntów i zmianach pokrycia terenu oraz zarządzaniu środowiskiem.

 

Dr Obodai brał udział w kilku projektach dotyczących badań w działaniu i ewaluacji dla różnych organizacji lokalnych i międzynarodowych, w tym USAID, Globalnego Centrum Zdrowia i Rozwoju na Uniwersytecie Bostońskim, Rady ds. Badań Naukowych o Człowieku, Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). oraz Departament Zdrowia Publicznego KNUST.

Partnerstwo Transatlantyckie - Informacje o zespole - Kanada

Kanada

Mebs Kanji

Dr Mebs Kanji

Główny śledczy

Uniwersytet Concordii

Dr Kanji jest głównym badaczem w Kanadzie.

 

Jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Concordia.

 

Jego zainteresowania badawcze obejmują politykę kanadyjską, politykę porównawczą, różnorodność wartości, spójność społeczną, wsparcie polityczne i rządy demokratyczne.

Skontaktuj się z dr Kanji

Kerry Lynne Tannahill

Kerry Tannahill

Badacz

Uniwersytet Concordii

Kerry Tannahill jest doktorantką i pracownikiem naukowym na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Concordia.

Jej pola to polityka porównawcza i polityka kanadyjska, a jej zainteresowania skupiają się na wsparciu politycznym, różnorodności wartości i tożsamości.

Sophie Courchesne

Sophie Courchesne
Pomocnik badawczy
Uniwersytet Concordii

Sophie Courchesne jest kandydatką na studia magisterskie na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Concordia w Montrealu.​

Jej badania koncentrują się na polityce kanadyjskiej, a dokładniej na wsparciu politycznym.

Canada
Partnerstwo Transatlantyckie - Informacje o zespole - Polska

Polska

Piotr Modzelewski

Dr Piotr Modzelewski

Główny śledczy

Uniwersytet Warszawski

Dr Modzelewski jest głównym badaczem na Polskę.

 

Jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Jego główne obszary badawcze obejmują analizę efektywności, zarządzanie wydajnością, relacje międzyorganizacyjne, współpracę i sieci świadczenia usług publicznych. Realizuje wiele projektów badawczych i komercyjnych w sektorze publicznym i prywatnym.

Skontaktuj się z dr Modzelewskim

Tomasz Gajderowicz

Dr Tomasz Gajderowicz

Badacz

Uniwersytet Warszawski

Tomasz Gajderowicz jest doradcą politycznym w zakresie edukacji i rynku pracy.

 

Dr Gajderowicz specjalizuje się w metodach data science do odkrywania bodźców, które kierują decyzjami edukacyjnymi i zawodowymi. Opracował ramy wdrożenia nowoczesnych technik mikroekonometrycznych w badaniach preferencji i ocen.

 

Posiada tytuł doktora. w naukach ekonomicznych pracuje jako ekspert Komisji Europejskiej, Banku Światowego i konsultant ETEC oraz pełni funkcję dyrektora ds. badań w Instytucie Ewidencji i adiunkta na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada doświadczenie w wielu międzynarodowych projektach i warsztatach dotyczących analizy i polityki danych edukacyjnych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu analizy ocen i przejścia z edukacji na rynek pracy.

Poland
bottom of page