top of page
Szukaj

Kierowanie wielonarodowym, wielodyscyplinarnym, wielometodologicznym, wieloepistemologicznym i “wieloobszarowym” zespołem badawczym

Prof. Thomas Bryer, kierownik zespołu międzynarodowego i główny badacz, zespół z USA


W 2014 r. opublikowałem artykuł skupiający się na ustaleniach dotyczących zarządzania opartego na współpracy w celu wspierania młodzieży o niskich dochodach w ich edukacji. (Zob. https://digitalscholarship.tsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=jpmsp).


W artykule opisałem współpracę jako tort weselny o różnych smakach: różne interesy łączą się, jakby w małżeństwie zarówno celowym, jak częściowo nastawionym na wygodę, a może nawet trochę miłosnym, i jakoś udaje im się zjednoczyć i osiągnąć korzyści dla dobra swoich dzieci.

 

Utworzyłem zespół badawczy na potrzeby tego grantu w oparciu o istniejące dwustronne relacje z kolegami z Kanady i Wielkiej Brytanii (Polska dołączyła dzięki poleceniu). Dopóki nie zaczęliśmy opracowywać wniosku o grant, cały zespół nigdy nie był razem w fizycznym lub wirtualnym pokoju.


Umawialiśmy się na tzw. “szybkie randki” z nadzieją, że nasze rodzące się relacje będą postrzegane przez recenzentów jako wiarygodne i godne zaufania. Po przyznaniu grantu “wzięliśmy ślub” i od tego czasu próbujemy różnych przepisów na nasz wielosmakowy tort weselny.Dyskusje zespołu w Nowym Orleanie, styczeń 2024 r.

 

Poniżej przedstawiam sześć praktyk, którymi kierowałem się jako formalny lider zespołu podczas pisania wniosku o dotację, oraz siedem praktyk dotyczących kierowania i zarządzania zespołem, gdy jest on już w pełnym rozkwicie.


To niekoniecznie są recepty na sukces. W rzeczywistości sugeruję, że każde małżeństwo musi odkryć własną preferowaną mieszankę składników, które przemawiają do unikalnych gustów i preferencji partnerów, ale oto kilka punktów, które warto rozważyć.

 

Praktyki przywódcze w celu przygotowania solidnego wniosku o dotację

 

1.     Jest Pan/Pani swatką. Inni zaakceptowali Pana/Pani zaproszenie do rozeznania dostępnych możliwości lub dołączenia do propozycji grantu. Warto, aby Pan/Pani był/a osobą najlepiej poinformowaną o warunkach otrzymania dotacji.

2.     Należy przedstawić możliwości uzyskania dofinansowania w prosty i przekonujący sposób.

3.     Należy ustalić harmonogram, być przygotowanym na przydzielanie zadań, ale także być przygotowanym na bycie głównym autorem projektu.

4.     Należy poświęcić czas każdemu członkowi zespołu z osobna, aby odpowiedzieć na pytania, szczególnie jeśli nie mają oni wcześniejszych relacji z innymi członkami zespołu. Mogą oni nie czuć się komfortowo, mówiąc lub zadając pytania w większej grupie, gdy relacja oparta na zaufaniu jest z Panem/Panią.

5.     Należy działać w sposób transparentny. Warto przechowywać wszystkie dokumenty dotyczące dotacji i powstającego projektu na wspólnym dysku.

6.     Należy pamiętać, że jest Pan/Pani liderem i moderatorem, a nie kontrolerem. Członkowie Pana/Pani zespołu jego częścią, ale  nie są Pana/Pani podwładnymi.

 

Praktyki przywódcze w celu pomyślnego wdrożenia projektu

 

1.     Jest Pan/Pani formalnym liderem. Niech nieformalni liderzy wyłaniają się zgodnie ze swoją siłą, czy też możliwościami.

2.     Warto zapraszać członków zespołu do objęcia przywództwa w kluczowych aspektach projektu i doceniać ich wysiłki. (Przykład: szkolenie przekrojowe członków zespołu w zakresie różnych metod i sposobów zdobywania wiedzy)

3.     .     Należy ustalić ramy czasowe i punkty odniesienia dla zaplanowanych wyników, ale być elastycznym w przypadku niedotrzymania terminów, a jednocześnie ściśle rozliczać się ze złożonych obietnic.

4.     Warto mieć przygotowane alternatywne strategie wdrożenia, które można zaproponować grupie na wypadek, gdyby któryś z członków zespołu nie poradził sobie z wdrażanym planem. Innymi słowy, proszę spodziewać się, że pociąg się wykolei (ale proszę otwarcie nie omawiać takiej możliwości, aby członkowie zespołu nie wycofali się lub nie stracili do siebie zaufania).

5.     Należy starać się utrzymywać regularny kontakt jeden na jeden z każdym członkiem zespołu (lub podgrupami zespołu), aby być świadomym stresów, wyzwań i innych czynników, które mogą utrudniać lub pomagać w pracy zespołu.

6.     Warto przewodzić poziomo, a nie pionowo. Członkowie zespołu są Pana/Pani rówieśnikami i współpracownikami, a nie podwładnymi.

7.     Proszę doceniać każdego członka zespołu za każdy wkład (nieważne jak "mały") i pozwolić każdemu członkowi zespołu zabłysnąć. Zespół odniesie sukces tylko wtedy, gdy każdy jego członek będzie w stanie jasno powiedzieć swoim szefom, w jaki sposób wielonarodowy, multidyscyplinarny i wielometodologiczny zespół nie odniósłby sukcesu, gdyby nie jego wysiłki.Spotkanie zespołu w Nowym Orleanie 2024, wspierane przez KiND Institute

 

Mam nadzieję, że każdy znajdzie na tej liście coś dla siebie! I mogę ogłosić, że jesteśmy teraz wysoce funkcjonującym - a czasem dysfunkcyjnym - ale szczęśliwym zespołem!

3 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page