top of page
Szukaj

Powrót do korzeni

Sophie Courchesne, asystentka ds. badań, Team Canada

 

Dorastając w aglomeracji miasta Montreal, zawsze myślałam, że znam miasto, w którym się urodziłam i wychowałam. Jednak moje rozmowy z organizacjami społecznymi w Montrealu pokazały mi jego inną stronę, która mnie zainspirowała.

Oczywiście lista otwierających oczy szczegółów jest długa (proszę zobaczyć 2Eslajdy z naszej konferencji na temat naszych wstępnych ustaleń), ale to, co naprawdę uderzyło mnie najbardziej, to nagromadzona siła, potencjał i determinacja potężnego społeczeństwa obywatelskiego Montrealu. Moi koledzy i ja wyszliśmy z tych wywiadów z głębszym zrozumieniem tego, co społeczeństwo obywatelskie osiągnęło podczas pandemii. Nie jest tajemnicą, że pandemia okazała się wyzwaniem, szczególnie pod względem izolacji, a niektórzy radzili sobie lub "dostosowywali się" lepiej niż inni. To, czego nie wiedziałam (a dowiedziałem się więcej dzięki tym badaniom), to fakt, że społeczeństwo obywatelskie Montrealu, ze względu na swoje cenione zaangażowanie, należytą staranność i silnie ugruntowane fundamenty, w rzeczywistości zbliżyło się do reagowania i dostosowywania się niemal tak, jakby to był zwykły biznes.


"Wszystko będzie dobrze", spopularyzowany slogan w prowincji Quebec, który został przetłumaczony z oryginalnego włoskiego.


Odkryliśmy, że zdolności adaptacyjne tych organizacji były napędzane przez wcześniej ustaloną praktykę organizowania sąsiedzkich okrągłych stołów. Jest to koncepcja unikalna dla Montrealu i stanowi godny uwagi przykład oddolnej współpracy międzysektorowej. Okrągłe stoły sąsiedzkie były wielokrotnie wspominane w naszych wywiadach i wypowiadano się o nich pozytywnie i z dumą, zwłaszcza że odegrały one znaczącą rolę w koordynowaniu wsparcia dla słabszych grup społecznych. Okrągłe stoły zostały wprowadzone w Montrealu w 1995 r., było ich wtedy 12, zaś obecnie liczba ta wynosi 30. Skupiają one przedstawicieli szkół, lokalnych rządowych agencji zdrowia (CLSC), policji, sklepów, społeczeństwa, grup lokalnych i w zasadzie wszystkich osób, które zapewniają dodatkowy wgląd i wzmacniają społeczeństwo obywatelskie.

 

Wszyscy ci ludzie starają się spotykać w jednym celu, jakim jest poprawa ich otoczenia lokalnego dla wszystkich zaangażowanych stron. Te okrągłe stoły skutecznie pokazują, w jaki sposób kolektywnie powinny się zjednoczyć, aby stawić czoła kryzysowi. Niemal natychmiast po wybuchu pandemii, wcześniej ustalone praktyki, więzi, połączone know-how i sieci zaczęły działać. Dzięki siłom sprawdzonych mechanizmów - rekomendacjom, wspólnie opracowanym programom, wspólnym informacjom o finansowaniu, a nawet wsparciu moralnemu - te okrągłe stoły odegrały niemal katalityczną i kluczową rolę w koordynowaniu wysiłków na rzecz zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych.

 

Dzięki naszym dyskusjom na temat sąsiedzkich okrągłych stołów i roli organizacji społecznych, zarówno w ramach naszych wywiadów, jak i w naszym własnym zespole, zaczynamy lepiej rozumieć i łączyć znaczenie społeczeństwa obywatelskiego, ich ugruntowanych więzi i praktyk, które sprawiają, że podmioty społeczne są tak ważne w walce z kryzysami, szczególnie jeśli chodzi o wspieranie wrażliwych członków społeczeństwa. Nikt nie zna lokalnych społeczności lepiej niż ludzie, którzy w nich żyją i pracują na ich rzecz. To było od razu jasne.

 

Czuję się zaszczycona, że mogę uczestniczyć w tym projekcie, który pozwolił mi lepiej zrozumieć moje miasto. Z perspektywy czasu czasami łatwo jest krytykować wszystkie rzeczy, które mogły pójść lepiej podczas pandemii. Jednak współpraca z organizacjami społecznymi i poznanie bogatej tkanki społecznej mojej gminy pomogły mi docenić, ile pracy i przemyśleń włożono we wspieranie różnych społeczności w Montrealu. Uświadomienie sobie, jak wielką moc mają jednostki w wywieraniu pozytywnego wpływu na swoje społeczności, dodaje sił.

0 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page